header

 

 

Miercuri, 19 mai 2021

 

9:00 – 9:30 Welcome coffee


 

9:30 – 11:30 Panel 1: Creșterea mobilității prin transformarea trenului în modul de transport preferat

 • evoluția reformării sistemului feroviar din România în contextul legislativ european din domeniul feroviar (organizarea serviciului public în contextul obligațiilor din Regulament 1370/2007)
 • dezvoltarea unor concepte comerciale noi, viabile și atractive pentru serviciile feroviare și conectivitatea acestora, bazate pe o analiză solidă a pieței
 • soluții tehnice performante pentru asigurarea interoperabilității operaționale, comerciale  și legislative, în scopul eliminării barierelor și asigurării funcționării depline a Spațiului Feroviar Unic European
 • sectorul feroviar văzut ca sistem de transport multimodal integrat, atât în transportul urban/suburban/regional, cât și în transportul de lung parcurs, în strânsă cooperare cu celelalte moduri de transport
 • obiectivul principal al unui transport feroviar de calitate: dotare cu material rulant performant, sigur, confortabil și ecologic

 

Moderator: Carmen Filipescu, Ex-Chairwoman of the CIV Committee – CIT

Vorbitori:

 • Bogdan Chirițoiu, Președinte – Consiliul Concurenței
 • Zacharie Benedek, Secretar al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură – Camera Deputaților
 • Gigi Gavrilă, Președinte – ARF
 • Mihai Frumosu, Senior Transport Expert – Banca Europeană de Investiții
 • Adrian Vlaicu, Marketing Manager – CFR Călători
 • Vasile Diaconescu, Director General – Astra Vagoane Călători / Director Material Rulant – AIF
 • Dorin Mitan, Director Strategie – CFR SA


 

11:30 – 12:00 Pauză de cafea

 


 

12:00 – 14:00 Panel 2: Mobilitatea în marile aglomerări urbane

 • integrarea transportului urban cu cel suburban – tram-tren
 • rame electrice, diesel/ hidrogen de scurt parcurs
 • integrarea sistemelor de transport – complementaritate, nu concurențialitate
 • programe de circulație adaptate cerințelor populației
 • dezvoltarea sistemului park&ride
 • trenuri metropolitane

 

Moderator: Prof.dr.ing. Gabriel Popa, Prodecan al Facultății de Transporturi – Universitatea Politehnica București

Vorbitori:

 • Gabriel Stanciu, Director Departamente Material Rulant si Customer Services – Siemens Mobility / Vicepreşedinte – AIF
 • Adrian Criț, Director General – STB SA
 • Ștefan Paraschiv, Director General – Metrorex
 • Dragoș Floroiu, Secretar Științific – AFER
 • Octavian Udriște, Președinte Onorific – Club Feroviar
 • Laurenţiu Ivan, Managing Director&Business Development Manager TIS Romania – ALSTOM Transport


 

14:00 – 14:30 Pauză de cafea

 


 

14:30 – 16:30 Panel 3: Transporturile multimodale – cum stă România din acest punct de vedere?

 • creșterea eficienței/ponderii transportului feroviar de marfă în transportul intermodal
 • rolul transportului feroviar de marfă în dezvoltarea economică a României
 • creșterea accesibilității transportului feroviar de marfă în contextul serviciului “door to door”
 • rolul caselor de expediție în dezvoltarea transportului feroviar de marfă
 • integrarea României în fluxul internațional al transportului feroviar de marfă
 • digitalizarea, soluție de eficientizare a transportului feroviar de marfă

 

Moderator: Vasile Șeclăman, Președinte – OPSFPR

Vorbitori:

 • Amedeo Neculcea, Director General Adjunct – GFR
 • Mugurel Tănăsuică, Consilier – CFR Marfă
 • Bogdan Jiman, Director General Adjunct – CENAFER
 • Bogdan Ciobanu, Director General – Unicom Tranzit