Valoarea estimata pentru acest prim lot este de 230 milioane euro și va fi finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

Autoritatea pentru Reforma Feroviară a finalizat împreună cu Banca Europeană de Investiții și JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Asistenţă Comună pentru Susţinerea Proiectelor în Regiunile Europene) documentele de licitație pentru achiziția primului lot de 40 de rame electrice regionale, RE-R, și întreținerea acestora pentru pe o perioadă de 15 ani.

Noile rame electrice regionale vor fi utilizate pentru serviciul comercial, pe liniile electrificate de pe rețeaua feroviară românească, alimentate de la linia de contact de 25 kV, 50 Hz și vor circula pe calea ferată cu ecartament normal de 1435 mm, capabile să atingă o viteză de 160 km/h.

Potrivit cerintelor, noul material rulant va trebui sa ofere o capacitate de transport intre 200 si 250 de pasageri.

Acest material rulant este destinat pentru transportul feroviar de călători în trafic suburban și regional.

Anunţul de intenție a fost publicat în SICAP și JOUE și se află în așteptare, în vederea verificării și validării documentației de licitație de Agenția Națioanală pentru Achiziții Publice (ANAP).

Ramele electrice regionale vor trebui să îndeplinească cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice de interoperabilitate.

Ulterior, vor fi organizate și licitațiile pentru celelalte tipuri de material rulant, care va fi utilizat în traficul feroviar pe linii electrificate si neelectrificate.